Vyjádření NF Veronika

Vážení přátelé Elišky,
dovolte abych vám jménem “Nadačního fondu Veronika” poděkoval za vaši neuvěřitelnou podporu a pomoc. Chtěl jsem vám tímto malým článkem poskytnou pár informací.

Bod 1. - Dnem 17.2 náš nadační fond oficiálně přebírá finanční část vaší pomoci pod svá křídla.
Vysvětlení: aby se předešlo možným kolizím se zákonem a nechtěným problémům s finančním úřadem popř. sociálním odborem, musí být vaše dary přesně evidovány v instituci k tomu určené (nadace, nadační fondy, občanské sdružení atd.). Kde je velmi přísný dohled jak finančního úřadu tak v některých případech dokonce ministerstva financí. Bohužel se v České republice velmi rozmohlo zneužívání tzv sbírek na “něco”. Setkáváme se s tím opravdu téměř každý den. Tohle opatření má jako hlavní úkol ochránit malou Elišku a její maminku od možných problémů a jak známe z praxe ochrání je i před osočováním ze strany veřejnosti. Bohužel žijeme v prostředí kde “soused závidí sousedovy, že mu chcípla kráva” …. asi to znáte.

Bod 2. - Čerpání finančních prostředku z nadačního fondu
Vysvětlení: tenhle bod prakticky navazuje na předchozí odstavec. Dle platných zákonů ČR je možné čerpat finanční prostředky výhradně na přesně dané cíle projektu. Vše se velmi pečlivě eviduje a kontroluje. Co to znamená. Je to ochrana pro vás jako pro dárce, že vaše pomoc půjde přesně tam, kam jste chtěli. V praxi to znamená, že maminka Elišky nikdy nedostane do ruky žádnou hotovost, ani převod na soukromý účet. Peníze je možné uvolnit na základě platných daňových dokladů vystavených na jméno Elišky (např. faktura za pobyt v lázních). V praxi to vypadá tak, že až se sejde potřebná částka, tak my popř. maminka Elišky objedná pobyt v lázních. Provozovatel nám zašle zálohovou fakturu, kterou my dopředu proplatíme. Takže Eliška s maminkou už potom pouze nastoupí do lázní a tam již nic nehradí. V případě, že se sejde větší částka než byla potřeba na původní projekt, tak ty zůstávají blokovány výhradně pro Elišku. Po domluvě se opět čerpají na základě platných dokladů, například na další rehabilitační pobyt nebo na pomůcky pro Elišku (ortopedické pomůcky, cvičící míče, speciální ortopedické botičky atd.).

Bod 3. - Nadační účet versus transparentní účet
Vysvětlení: již jsme řešili pár dotazů, proč nemá nadační fond transparentní účet přístupný všem. Věřte, že v praxi to není dobré. Nejen, že na nadačním účtu zároveň probíhají transakce z jiných projektů, ale je to zejména pro ochranu vás jako dárců. Vetšinou se to asi netýká drobných částech, ale jsou mezi námi i štědří sponzoři, kteří poskytují dary v rámci tisíců a někteří z nich chtějí zůstat v anonymitě. Tohle jejich přání jsme my povinni bez výhrady dodržovat. Pro rozlišení jednotlivých darů mezi projekty se používá “variabilní symbol” platby. V případě Elišky 140202. Pak je účetnictví nastaveno na automatické přerozdělování. Samozřejmě, že se může stát a stává se to, že dárce buďto neuvede variabilní symbol nebo zadá jiný. V tom případě se dar přiřazuje ručně, buď podle popisu nebo se snažíme kontaktovat dárce. Mezi nadačním fondem a koordinátorem projektu (v tomto případě maminka Elišky a paní Machová) probíhá každý den komunikace o stavu účtu (přeposíláme výpisy). Na nich po tom je jestli stav účtu zveřejní.

Bod 4. - potvrzení o daru
Mnoho zaměstnanců neví, že mají možnost snížit si daňový základ a zároveň pomoci na dobrou věc. Na vyžádání vám rádi vystavíme darovací smlouvu, kterou následně doložíte ke svému daňovému přiznání nebo ji předáte vašemu zaměstnavateli a ten to udělá za vás. Fyzické osoby - od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. Právnické osoby - od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Více informací najdete na našich stránkách.

Na závěr bych vám všem chtěl velmi poděkovat za podporu Elišce a pevně věří, že se podaří vše dotáhnou do zdárného konce. Moje nevýslovná poklona míří též k paní Machové jako koordinátorce projektu za její obětavou práci. V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat, buď zde nebo emailem: kala@nfveronika.cz, popřípadě na telefonicky na čísle 777 881 561.

S pozdravem a přáním pěkného dne
Luděk Kala - Nadační fond Veronika

Víčka pro Elišku | Sbíráme víčka | Pomozte Elišce | Nadační fond Veronika
facebook